Groeistrategie dashboard

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Het tempo van die groei hangt af van je ambities. Groei is meer dan een gevoel. Je krijgt pas zicht op groei als je deze ook kunt meten. Hierbij gaat het niet alleen om harde normen die worden geƫist, maar ook om de zachte waarden die jij als bestuurder in de zorg belangrijk vindt. Ik help je met het meetbaar maken van je groei, zodat je gericht kunt sturen en je ambities kunt waarmaken.

Neem contact op
Je weet dat er meer in zit. Bel Bert
06 51 31 26 75