Groeistrategie dashboard

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Het tempo van deze groei hangt af van je ambities. Groei is meer dan een gevoel. Je krijgt pas zicht op groei als je deze ook kunt meten. Hierbij gaat het niet alleen om het voldoen aan het toezichtkader waarop de onderwijsinspectie handhaaft. Denk bijvoorbeeld ook aan de meer ontastbare zaken die jij als ondernemer belangrijk vindt en die jouw school uniek maken. Ik help je met het meetbaar maken van groei op al die gebieden, zodat je gericht kunt sturen en je ambities realiteit worden.

Neem contact op
Je weet dat er meer in zit. Bel Bert
06 51 31 26 75